Věděli jste, že s námi můžete pomoci české přírodě a zasadit strom? Na jeden klik v košíku při dokončení objednávky.

Je libo montessori?

Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací systém známý již více než 100 let. K nám do České republiky začala pomalu pronikat až po roce 1989. Děti mohou navštěvovat mateřské školky a školy až do páté třídy, uvažuje se již i o druhém stupni. Vznikají i montessori gymnázia, avšak jsou soukromá, a tedy placená. 

Montessori pedagogika se těší zejména v posledních letech velkému zájmu rodičů, kteří hledají vyhovující alternativní školní i předškolní vzdělávání pro své děti.

Každé malé dítě má přirozenou touhu učit se. Malé děti jsou tudíž schopné vstřebávat informace rychlostí, která je nám, dospělým, téměř nepochopitelná. Postupem let, nesprávnou výchovou :-(, a to jak doma, tak i ve škole, tato touha slábne až většinou dočista vymizí. Děti se pak tuze nerady učí. Vidíme pak často postoj mladých „Už abych byl ze školy pryč!“

Potkali jste někdy předškoláčka, který by se do školy netěšil? Já tedy ne! Vyjímkou jsou však děti, které mají nevhodnou "průpravu" od starších sourozenců

Zachování touhy po učení a podpoření motivace dětí, mě osobně připadá, ten nejdůležitější důvod k hledání alternativ ve vzdělání. Proto se zde budu občas věnovat popisu a srovnávání různých alternativních vzdělávacích směrů.

Osobně se mi na montessori, jak jsem jí měla dosud možnost poznat, mimo jiné líbí tzv. týdenní plány. Děti dostanou zadané úkoly na celý týden dopředu a je jen na nich, kdy si je udělají. Toto je z mého pohledu nesmírně cenné pro budoucí život. Vždyť naučit se dobře plánovat, je velmi cenné. Postrádám zde však zaměření na umělecké (výtvarné i hudební) prožitky, které jsou pro děti nenahraditelné, zejména v naší přetechnizované době. Ale o tom až někdy příště.

Pojďme se teď podívat na hlavní zásady práce podle Marie Montessori.

Prvním základním kamenem Montessori pedagogiky je orientace na dítě jako na člověka. Soustředí se zajména na lidskou bytost a její potřeby nikoli na výchovné metody. Hlavním požadavkem je pomoci dítěti k dosažení vlastní nezávislosti a podpora schopnosti dítěte samostatně jednat. Maria Montessori vycházela z předpokladu, že dítě ví co je pro něj v které době nejvhodnější, co vyhovuje jeho spontanelitě.

Ke svému zdárnému vývoji proto děti potřebují.

- podnětné prostředí (didaktické pomůcky a předměty podporující spontánní učení)

- dospělého (učitelku, rodiče), který na základě pečlivého pozorování dítě následuje.

Druhým základním kamenem Montessori pedagogiky je výchova jako realizace svobody. Podstatou této výchovy je výrok jednoho dítěte: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Základní požadavky pro tento způsob výchovy jsou:

- uspořádané prostředí podporující sebevýchovu

- respektování dětského vývoje, důraz na koncentraci dítěte dle slov Marie Montessori –„fenomén pozornosti“

Záměr Montessori pedagogiky, uvést dítě z chaosu do řádu světa, může mít stabilizující vliv, při němž svoboda volby tvoří protiváhu k pravidlům.

Montessory se hodně zaměřuje na rozvoj matematického myšlení již v ranném věku nepřímou přípravou (pořádek, řád, jasnost, posloupnosti, opakování činností, smysl pro řád, koordinace pohybů...) dále na rozvoj smyslů (používá různé materiály a speciální pomůcky) a v neposlední řadě na cvičení potřebná pro praktický život (zametání, přelívání, přesypávání...) a péči o sebe.

Vývojová stádia dle Marie Montessori jsou tři:

  1. 0-3 roky - duševní embryo

    3-6 let - tvůrce člověka

  2. 6-9 let - průzkumník

    9-12 let - vědec

  3. 12-15 let- organizátor

    15-18 let- společenský účastník

Každé období a vývojové stadium má svou senzitivní neboli citlivou fázi v níž se dítě učí nejsnáze činnostem odpovídajícím dané fázi.

Zařízení pracující na principech Montessori jsou tipické zejména:

-partnerským přístupem učitele k dítěti

-možností výběru činnosti

-neautoritativní přístup

-respektují senzitivní období vývoje dítěte viz výše

-připravené prostředí – speciální pomůcky

-absence trestů a negativního hodnocení

-přiměřená pochvala či spíše popis

-vnímání chyb jako nutnosti procvičit danou věc

-podporování dítěte v samostatnosti

-vedení ke zodpovědnosti

-nehodnotí se známkami - pouze slovní hodnocení

V ČR je v současné době něco přes třicet základních škol a více než 70 škol mateřských. Další stále přibývají. Nejvíce jsou soustředěny ve velkých městech.

Více o Montessori pedagogice najdete třeba zde.

 

 

Použitá literatura:

zdroje z internetu

Maria Montessori – aktuálně, vydala Vyšší pedagogická škola a gymnázium v Praze, 1996

materiály z kusu Montessori pedagogiky, kterého jsem se účastnila roku 2003