Věděli jste, že s námi můžete pomoci české přírodě a zasadit strom? Na jeden klik v košíku při dokončení objednávky.

Víte co je Popeleční středa?

PŘEDVELIKONOČNÍ OBDOBÍ

Masopust (období veselí) skončil, přichází Popeleční středa a s ní čtyřicetidenní období předvelikonočního půstu jež je přípravou na Velikonoce.

Jelikož jsou Velikonoce svátkem pohyblivým - velikonoční neděle připadá na neděli po prvním jarním úplňku - má i Popeleční středa pohyblivé datum v rozmezí od 1.2. do 7.3.

Postní doba by měla být obdobím jakéhosi zamyšlení se nad sebou, nad smyslem života a prioritami (zejména v dnešní době je toho třeba...).

Postní doba začíná Popeleční středou a končí Květnou nedělí.

POPELEČNÍ STŘEDA

Den, kdy kněz uděloval věřícím tzv. Popelec se známými slovy “Prach jsi a v prach se obrátíš” nebo “Čiňte pokání a věřte evangeliu”, aby si věřící uvědomovali pomíjivost svého života a připomíná jim nutnost pokání.

Zeptejme se “co na sobě mohu změnit?”

Popelec je křížek na čele z popela, který pochází z kočiček svěcených loňského roku na Květnou neděli.

Popeleční středa je dnem přísného půstu, kdy nejíme maso a dosyta se můžeme najíst jen jedenkrát za den. Můžeme zařadit např. “ekologický půst” - omezit jízdy autem apod.

Od popeleční středy nás čeká 40 dní půstu, tedy 6 postních nedělí (Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná, Květná) do Velikonoc.

Letos připadá Popeleční středa na 18.2.