Věděli jste, že s námi můžete pomoci české přírodě a zasadit strom? Na jeden klik v košíku při dokončení objednávky.

Sv. Dorota, patronka zahradníků

6. ÚNORA  sv. Dorota

LEGENDA 

Jednou, kdysi dávno, asi ve 4.století, žila v Malé Asii krásná dívka jménem Dorota. Jednoho zimního dne, když se o její přízeň ucházel místodržící Apricius, kterého však dívka odmítla, dal ji mučit a poté popravit. Cestou na popraviště Dorota snila a těšila se na květiny a ovoce v nebeském ráji.

Slyšel ji jistý úředník jménem Theofil a dívce se vysmíval. Znenadání se před ním objevil anděl a nabídl mu košík plný ovoce. Mladík užasl a od té doby začal věřit v Boha.

Brzy byl prý také popraven.

Přečtě si také zbásněnou legendu o sv, Dorotě.

 

sv.DOROTA patronka zahradníků a květinářů 

V 7.století se začala legenda o sv.Dorotě šířit a velmi často byla zobrazována s růžemi a jablky, s věncem růží na hlavě nebo nad ní drží andělé girlandy z růží.

Není divu, že se brzy stala patronkou zahradníků a květinářů...

Je považována i za ochránkyni nevěst

Dorota – jméno pochází z řečtiny a znamená „boží dar“