Věděli jste, že s námi můžete pomoci české přírodě a zasadit strom? Na jeden klik v košíku při dokončení objednávky.

Na Hromnice o hodinu více

Na Hromnice, zimy polovice

4. ÚNORA

Od vánoc přibývá dne: na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o tři kroky dále, na Hromnice o hodinu více, na Hromnice, zimy polovice

Hromnice jsou lidovým názvem pro církevní svátek ( křesťané si původně toho dne připomínali významnou událost, kdy Josef s Marií přinesli svého syna Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili Bohu a symbolicky ho tak vykoupili z povinnosti kněžské služby. Marie zároveň završila čtyřicetidenní období očisty po porodu, jak bylo tehdy zvykem).

Název Hromnice je odvozen od svíček hromniček, které se tou dobou světily v kostelech (cca od 10.století). Hromničky si lidé dávali do svých obydlí na ochranu před hromy a blesky a uchovávali je celý rok. Vždy při bouřce hromničky zapalovali, jednak na ochranu před bleskem a také jako znamení pro pocestné, že se u nich mou schovat, usušit a odpočinout.

Od počátku svátek provázela symbolika světla. Již v 5. století bylo součástí svátku procesí se svíčkami.

Světlo bylo odedávna jedním z nejvýznamnějších symbolů a lidé mu přikládali velikou moc. Dokázalo zvítězit nad tmou a tedy i nad zlem. Plamen svíčky je symbolem touhy lidské duše k překonání temných sil.

Období světla (12 týdnů ) začína sv. Martinem a končí právě Hromnicemi.

V některých krajích bylo na Hromnice zakázáno i šít, aby špička jehly nepřitáhla blesk... Na Chodsku se dokonce věřilo, že kdo bude na Hromnice tancovat, do roka zemře...

DUHOVÝ TIP

I my si můžeme dnes vyrobit vlastní svíčku hroničku, buď  stáčenou z voskového plátu, máčenou nebo odlitou do formy. Na máčené a lité svíčky můžeme použít zbytky včelího nebo jiného vosku, který nám po zimě zbyl.